Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Bhumisuta Sahu

Others


4  

Bhumisuta Sahu

Others


ଡାକବାଲା

ଡାକବାଲା

1 min 352 1 min 352

 ସତରେ ନ ହେଲେ ମିଛେ କହିଦିଅ

 "ଚିଠି ଦେଇଛି ତୋ ପୁଅ

ବିଦେଶରେ ସିଏ ଭଲରେ ରହିଛି

   ତା ପାଇଁ ଗଡାନା ଲୁହ ।।"


ସେଇ ଭରସାରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମୋ

   ବଞ୍ଚି ଯିବ କିଛିଦିନ ,

ଏକ ମାସ ଯାଇ ବରଷେ ପୂରିଲା

  ନ ଫେରିଲା ତାର ଧନ ।।


ଏକୋଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ସେ

       ମାଉସୀର ଗଳାମାଳି

କେଉଁଠାରେ ଅଛି କିପରି ଅଛି ସେ

    ମନରେ ହେଉଛି ଭାଳି ।।


ଖିଆପିଆ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କି ସେ

  ଧରିଲାଣି ପରା ଖଟ,

ତା ଶେଷ ଜୀବନେ ଡାକବାଲା ତମେ

  ଆଶାର ଆଲୋକ ଅଟ ।।


ଖରା ବରଷାରେ ଘର ଘର ବୁଲି

   ତମେ ତ ଯାଉନ ଥକି

ଚାତକ ପରିକା କେତେ କେତେ ଆଖି

    ତମକୁ ରହିଛି ଟାକି ।।


ଧନ୍ୟ ତମେ ହେ ଡାକବାଲା ଭାଇ

 ତମେ ତ ଅଟ ମହାନ

ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ବୁଣି ପାର ହସ

 ଜୀବନ ତମର ଧନ୍ୟ ।।Rate this content
Log in