Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children

4.0  

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children

ବଡଦିନ

ବଡଦିନ

1 min
172


ବିବିଧ ଧର୍ମୀୟ ଦେଶ ଭାରତ ଆମର,

                     ରହନ୍ତି ସଭିଏଁ ଏଠି ହୋଇ ଏକାକାର।

ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ,ଶିଖ୍, ଈସାଇ,

               କେଉଁ କାଳୁ ରହୁଛନ୍ତି ହୋଇ ଭାଇ-ଭାଇ।


ଭାରତୀୟ ପାଳନ୍ତି କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ,

               'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ' ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ।

ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ଯେବେ ହୁଏ ଆଗମନ,

                       ଈସାଇ ସମୁଦାୟ ପାଳନ୍ତି ବଡଦିନ।


ସେଦିନ ଧରାରେ ଯୀଶୁ ଜନମ ହୋଇଲେ,

                ପାଶ୍ଚାତ୍ୟେ ମାନବତାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ।

ସାନ୍ତାକ୍ଲୋଜ ଭେଟି ଦିଏ କେତେ ଉପହାର,

                ଉପହାର ପାଇ ପିଲାଏ ହୁଅନ୍ତି ବିଭୋର ।


'କ୍ରୀସମାସ ଟ୍ରୀ' ରେ ସଜେ କେତେ ଘରଦ୍ବାର,

                 ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠଇ ପୁର।

ଜାତି,ଧର୍ମ ଭୁଲି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇବା ,

                    ସହିଷ୍ଣୁତା ହୋଇ ସଦ୍ ଭାବନା ରଖିବା।


Rate this content
Log in