End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children


4.0  

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children


ବଡଦିନ

ବଡଦିନ

1 min 126 1 min 126

ବିବିଧ ଧର୍ମୀୟ ଦେଶ ଭାରତ ଆମର,

                     ରହନ୍ତି ସଭିଏଁ ଏଠି ହୋଇ ଏକାକାର।

ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ,ଶିଖ୍, ଈସାଇ,

               କେଉଁ କାଳୁ ରହୁଛନ୍ତି ହୋଇ ଭାଇ-ଭାଇ।


ଭାରତୀୟ ପାଳନ୍ତି କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ,

               'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ' ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ।

ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ଯେବେ ହୁଏ ଆଗମନ,

                       ଈସାଇ ସମୁଦାୟ ପାଳନ୍ତି ବଡଦିନ।


ସେଦିନ ଧରାରେ ଯୀଶୁ ଜନମ ହୋଇଲେ,

                ପାଶ୍ଚାତ୍ୟେ ମାନବତାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲେ।

ସାନ୍ତାକ୍ଲୋଜ ଭେଟି ଦିଏ କେତେ ଉପହାର,

                ଉପହାର ପାଇ ପିଲାଏ ହୁଅନ୍ତି ବିଭୋର ।


'କ୍ରୀସମାସ ଟ୍ରୀ' ରେ ସଜେ କେତେ ଘରଦ୍ବାର,

                 ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠଇ ପୁର।

ଜାତି,ଧର୍ମ ଭୁଲି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇବା ,

                    ସହିଷ୍ଣୁତା ହୋଇ ସଦ୍ ଭାବନା ରଖିବା।


Rate this content
Log in