Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children Inspirational


4.0  

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children Inspirational


ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ

1 min 102 1 min 102

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ଜାଣ,

                             ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହେବା ନିପୁଣ ।

ନୂଆ ଜିନିଷ କରି ଉଦ୍ଭାବନ,

                               ସୁଗମ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ।


ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର କରି ନିଦାନ,

                               ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ଜନ ଜୀବନ।

ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସାଥେ କରୁ ଆଳାପ,

                           ଦୂର ଦେଶ ଲାଗେ ଆମ ସମୀପ।


ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆକାଶେ ଉଡୁ ,

                           ମୀନ ପରି ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡୁ।

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ହୋଇଲା ଦୂର,

                            ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଲା ସାକାର ।


ନୂଆ ବରଷରେ ନେବା ଶପଥ,

                               ମାନବ ସମାଜେ କରିବା ହିତ।

ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଚଳିବା,

                                ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା।


Rate this content
Log in