The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children

4.0  

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ

1 min
178


ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ଜାଣ,

                             ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହେବା ନିପୁଣ ।

ନୂଆ ଜିନିଷ କରି ଉଦ୍ଭାବନ,

                               ସୁଗମ କରିବା ଆମ ଜୀବନ ।


ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର କରି ନିଦାନ,

                               ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ଜନ ଜୀବନ।

ଦୂର ବନ୍ଧୁ ସାଥେ କରୁ ଆଳାପ,

                           ଦୂର ଦେଶ ଲାଗେ ଆମ ସମୀପ।


ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆକାଶେ ଉଡୁ ,

                           ମୀନ ପରି ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡୁ।

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ହୋଇଲା ଦୂର,

                            ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଲା ସାକାର ।


ନୂଆ ବରଷରେ ନେବା ଶପଥ,

                               ମାନବ ସମାଜେ କରିବା ହିତ।

ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଚଳିବା,

                                ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା।


Rate this content
Log in