End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Shubhankar Malekar

Children Stories Inspirational Children


4.5  

Shubhankar Malekar

Children Stories Inspirational Children


मनातली भीती

मनातली भीती

1 min 267 1 min 267

     मी इंजेक्शनला खुप घाबरायचो. एकदा अस काही घडलं की माझी मनातली इंजेक्शन बद्दलची भीती नाहीशी झाली.


     माझ दहावीच वर्ष होत. वर्षाच्या सुरुवातीलाच मला डेंग्यू झाला. मला तेव्हा खुप सारे इंजेक्शन टोचले.सुरुवातीला मी खुप घाबरायचो मात्र एक दोन दिवस झाल्यावर मला त्याची सवय झाली. मी तेव्हा विचार केला की,'इंजेक्शन टोचल्यावर फक्त काही वेळ आपल्याला दुखतं मात्र त्या मुळे आपण लवकर बरे होऊ शकतो.' तेव्हा पासुन माझ्या मनातली इंजेक्शन बद्दलची भीती नाहीशी झाली.आता मी इंजेक्शनला घाबरत नाही.


Rate this content
Log in