Abasaheb Mhaske

Others

2  

Abasaheb Mhaske

Others

एक सुंदरस्वप्नांच साक्षात ...

एक सुंदरस्वप्नांच साक्षात ...

1 min
2.8K


माझं - माझं कबाड ओझं , रिकाम्या हातानं येणं तसं जाणं

ठरलेलंच आमचं घड्याळाच्या काट्यावर अनिवार धावणं ..

सर्व काही पूर्व नियोजित येणं - जाणं विधिलिखित असतं 

जीवन हवंहवंसं कितीही जगलं तरी जगावंसं वाटतं ...

टीचभर पोटासाठी किती हाल ? क्षणिक सारा मायाजाल 

तोडाफोडी, रडा -रडी , मारा -मारी , एकमेकांवर कुरघोडी 

 रुसवे - फुगवे , भांडण - तंटे , सत्त्तेसाठी ओढाओढी 

सर्वकाही समजत तरी चालूच आपली मोघम चढाओढी 

काडी - काडी जमवतो , वृथा मी पण , अभिमान मिरवतो  

मायाजालात हरवून सालं मनासारखं जगायचंच विसरतो .

कुणी सोबत नेलं म्हणून आपण घेऊन जाणार आहोत ?

माझं - तुझं काही नाही आपण फक्त भारवाही... 

आपल्या हाती काय उरतं ? दिव्यासारखं जळत राहणं

स्वतःही जळण,झुरतं - झुरतं एखाद दिवशी संपून जाणं.. 

जीवन म्हणजे एक सुंदर स्वप्नांचा साक्षात अविष्कार 

त्यास करावं सुंदर , मनभावन , प्रेमच वाटावं असेल तोवर ...


Rate this content
Log in