Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
तारे मेहनत...

तारे मेहनत आणि जिद्द यांच्या जोरावर आपल्या यशाचे तारे असे चमकले पहिजेत, ज्यांनी आपल्याला आयुष्यात कमी लेखलय त्यांचे डोळे त्या तार्यंची चमक पाहुन दिपले पाहिजे. NIKITA GAVLI PUNE #its beyond the words.

By Nikita Gavli
 110


More marathi quote from Nikita Gavli
27 Likes   5 Comments
20 Likes   1 Comments
40 Likes   1 Comments
6 Likes   1 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational