Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
आयुष्याचा...

आयुष्याचा प्रवास हा अडथळे रस्त्यामध्ये अगणित, पार करूनी त्यांना अलगद पुढे निघालो मीही ऐटीत ✒ सतीश शिवा कांबळे

By SATISH KAMBLE
 146


More marathi quote from SATISH KAMBLE
0 Likes   9 Comments
2 Likes   6 Comments
2 Likes   4 Comments
1 Likes   8 Comments
0 Likes   6 Comments

Similar marathi quote from Inspirational