Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
घटना घडती...

घटना घडती चांगल्या तेव्हा वेळेला सन्मान मिळे, घटना घडती वाईट तेव्हा दोष तिला देती सगळे वेळ ही असते वेळच आणिक प्रत्येक क्षण असे मोलाचा, महत्त्व कळले जर या क्षणांचे समजेल अर्थ खरा जीवनाचा ✒ सतीश शिवा कांबळे

By SATISH KAMBLE
 121


More marathi quote from SATISH KAMBLE
1 Likes   9 Comments
2 Likes   6 Comments
2 Likes   4 Comments
1 Likes   8 Comments
0 Likes   6 Comments

Similar marathi quote from Inspirational