Find your balance with The Structure of Peace & grab 30% off on first 50 orders!!
Find your balance with The Structure of Peace & grab 30% off on first 50 orders!!
मैत्रिदिन...

मैत्रिदिन शुभेच्छा ---------------------------------------------- उत्तुंग -उदात्त मैत्रीचे दाखले किती जगभरातले मित्र आपुल्याला देती मैत्री कृष्ण -सुदाम्याची ,पार्थ -कान्हाची हृदयंगम मैत्री - नाते ,त्यातील भावना जिंदगी भासते फिकी या मित्राविना …

By Arun V Deshpande
 368


More marathi quote from Arun V Deshpande
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational