Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
तिरंग्याचा...

तिरंग्याचा हा रंग हो मजला भावे सगळ्या रंगांपरी, एकजुटीचे भाव त्यामध्ये त्यागभावना त्यात खरी ✒ सतीश शिवा कांबळे

By SATISH KAMBLE
 125


More marathi quote from SATISH KAMBLE
0 Likes   9 Comments
2 Likes   6 Comments
2 Likes   4 Comments
1 Likes   8 Comments
0 Likes   6 Comments

Similar marathi quote from Inspirational