Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
#ValentineDa...

#ValentineDay असावी रोजच एकमेकांची ओढ.. नसावा त्यात बळजबरीचा रोष.. नको उगीच ते एका दिवसाचे होप्स.. असावा सर्वांचा वैलेंटाइन डे रोज..💝 ✍️-पूजा रनाळकर

By Pooja Ranalkar
 65


More marathi quote from Pooja Ranalkar
3 Likes   1 Comments
2 Likes   0 Comments
3 Likes   1 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational