Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
पैशाचे...

पैशाचे अवगुण ज्याला समजले अन् मृत्यू अटळ आहे हे सत्य ज्याला उमगले, अशा व्यक्तीसाठी भय म्हणजे निव्वळ दंतकथा बनून जाते. ✒ सतीश शिवा कांबळे 9922418947

By SATISH KAMBLE
 235


More marathi quote from SATISH KAMBLE
0 Likes   9 Comments
2 Likes   6 Comments
2 Likes   4 Comments
1 Likes   8 Comments
0 Likes   6 Comments

Similar marathi quote from Inspirational