Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
पाऊस जसा...

पाऊस जसा आपल्या मर्जीने येतो.कोसळतो.तसेच लेखक व कवी कलाकारांचा स्वभाव असावा.पाउस चे जिवन खुपच वाईट असते.तो आला तरी मेला ...नाही आला तरी मेला.....पण तो आपला स्वभावगुण विसरत नाही.तसेच त्याची वाट पाहणारे चातक पक्षासारखेॅ तुमचे वाचकवर्ग असावेति आसुुलेले..

By Swapnil Kamble
 137


More marathi quote from Swapnil Kamble
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational