Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
अशक्य आयुष्...

अशक्य आयुष्याच्या Dictionary मधून अशक्य हा शब्द काढून टाकला, तर या जगात अशक्य अस काहिच नाही. फक्त स्वत:वर विश्वास आणि मेहनत करण्याची तयारी पाहिजे. NIKITA GAVLI PUNE #its beyond the words.

By Nikita Gavli
 105


More marathi quote from Nikita Gavli
27 Likes   5 Comments
20 Likes   1 Comments
40 Likes   1 Comments
6 Likes   1 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Inspirational