Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

3  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

वेचीता वेळेचे क्षण

वेचीता वेळेचे क्षण

1 min
12K


वेचिता वेळेचे क्षण

वाटे भाग्यवान मी

एक एक क्षण

वाटेला आलेले जपतोय

नीट नेटके मनात

आजुबाजु बघता निसटतील

काही क्षण सुखाचे

आहे माझ्यापाशी त्यानेच

मिळवू दे सुखसमाधान

मिळवू दे बळ

या कठिण समयी

जगण्या सर्व 'मित्रो'ना

'आत्मनिर्भर' बनवण्या देशा!!!


Rate this content
Log in