The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Sonali Butley-bansal

Others

4.5  

Sonali Butley-bansal

Others

वात

वात

1 min
312


संध्याकाळी देवापुढे तेवणाऱ्या दिव्याच्या मंद वातेवर नजर स्थिरावते...

 धूपबत्तीच्या वलयात स्तोत्र म्हणत नकळत हात जोडले जातात...

 त्या वातीची शाश्वतता आणी निच्शलता नसानसात उतरते अन्

उजाळत जातो मनाचा कोपरा अन् कोपरा अन् तेजोमय वाट..

तरीही भरकटलेला एखादा क्षण धुंडाळत रहतो

 नजर चुकून आलेलं कधीकाळचं अंधारलेलं वळण...


Rate this content
Log in