Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata kurde

Drama Romance

3  

akshata kurde

Drama Romance

तू...

तू...

1 min
11.8K


नात्यापलीकडला एक खास तू

छंद तू ओढ तू ध्यास तू भास तू..


आई-बाबानंतरचं माझं जग तू..

जगण्यापलीकडची आस तू...


आशेतला किरणाचा विश्वास तू..

विश्वासामधील प्रेमाची जाणीव तू..


जाणिवेतला मायेचा ओलावा तू..

ओल्याव्यातून मिळालेली ऊब तू...


असं माझ्या मनातलं गुपित तू,

फक्त तूच...


Rate this content
Log in