Vasudha Naik

Others


3  

Vasudha Naik

Others


तुला पाहते

तुला पाहते

1 min 139 1 min 139

तुला पाहते

मनी लाजते

तुझ्या मनाचा

ठावही घेते......


अंतरी खूश

तुला पाहिले

मनमोर हे

हो आनंदले,...


चल उद्यानी

येवू फिरूनी

हातात हात

मस्त घालूनी.....


नजारे पाहू

भेळ खावू या

मुलाबाळात

छान रमू या....


गजरा घेवू

केसात माळ

पायात माझ्या

देखणे चाळ.....


Rate this content
Log in