Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shubhangi Thorwat

Romance

4.2  

Shubhangi Thorwat

Romance

तुझा रुसवा

तुझा रुसवा

1 min
11.9K


'तुझा रुसवा म्हणजे एक लडिवाळ खोड आहे,

तोच तर दर्शवतो तुला माझी किती ओढ आहे.'


'तुझा रुसवा म्हणजे काही क्षणांचा खेळ असतो,

थोडासा राग आणि खूप सारं प्रेम असा मेळ असतो.'


'तुझा रुसवा म्हणजे एक अबोल अशी साद असते,

माझ्या तुझ्यावर भुलण्याला हळुवार अशी दाद असते.'


'तुझा रुसवा म्हणजे शरदातील चांदणं,

असा जिव्हाळ्याचा रुसवा माझं जन्माचं आंदण.'


'तुझा रुसवा म्हणजे खळाळणारा झरा,

जशा बरसती श्रावणातल्या जलधारा.'


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance