Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shubhangi Thorwat

Children Stories

4.3  

Shubhangi Thorwat

Children Stories

माझं बालपण

माझं बालपण

1 min
511


नव्हता कोणावर राग 

नव्हता कशाचाच मोह,

आणि नव्हती कुठलीच आस 

माझं बालपण होतं किती झक्कास...


दोन रुपये मिळाले तरी 

कितीतरी आनंद होई,

व्हायचा स्वर्ग मिळाल्याचा भास 

माझं बालपण होतं किती झक्कास...


चिंचा बोरे जमा करायची 

रानावनात हिंडून,

तरी व्हायचा नाही कसलाच त्रास 

माझं बालपण होतं किती झक्कास...


आईच्या कुशीत झोपण्याचा 

आनंदच होता काही न्यारा, 

कारण तिच्या कुशीत येई चंदनाचा वास 

माझं बालपण होतं किती झक्कास...


उगाच मोठी झाले 

उडून गेले सारे रंग ,

तरी मजला त्याच विश्वाचा ध्यास 

माझं बालपण होतं किती झक्कास...


Rate this content
Log in