Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


4  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


टिक टॉक ची शरणागती

टिक टॉक ची शरणागती

1 min 18 1 min 18

टिक टॉक सारख्या चायनीस अँप चा जन्म झाला 

सगळ्याच्या मोबाईलात तो डाउनलोड झाला 

मोबाईल समोर ठेऊन वेडेवाकडे तोंड होऊ लागले 

कधी भन्नाट नाच तर कधी नक्कला करून लागले 

 त्याचे विडिओ लोक अपलोड करू लागले 

लाईक्स कंमेंट्स ने भरून जायचे त्याचे मन 

कधी चांगले कंमेंट्स तर कधी वाईट ही असायचे 

फोल्लोवेर्स वाढवण्यासाठी ते मात्र धडपडायचे 

कधी चांगला उपदेश तर कधी वाईट उपदेशाचे विडिओ ही असायचे 

सगळ्या वयाच्या माणसाना त्याचे वेड लागलेले 

मध्येच उटलेली लाट टिक टॉक बंद करण्याची 

युसर्स ची मात्र घालमेल सुरु झाली 

पण ती लाट शांत झाली परत जोमाने टिक टॉक ने मुसंडी मारली 

असे वाटायचे आता ह्याला आता नाही थांबू शकत कोणी 

पण म्हणता ना देवाच्या घरी उशीर आहे अंधार नाही 

सरकारने हि चीन ची खेळी बिघडून टाकली 

अश्या रीतीने असंख्य लोकांच्या गळ्यातला ताईत असेलला 

टिक टॉकला  शरणागती पत्करावी लागली 


Rate this content
Log in