Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

KIRAN BAIRAGI

Others

4.0  

KIRAN BAIRAGI

Others

ठिसूळ नाती

ठिसूळ नाती

1 min
23


कशास हवी ठिसूळ नाती |धृ|

मेल्याचे दुःख नाही

जन्माचा आनंद नाही..!

प्रेम जिव्हाळ्याचा लवलेश नाही

शिरी फक्त ओझे होई..!

कशास हवी ठिसूळ नाती |धृ|

प्रेमासाठी बनती नाती

सुख दुखाचे साथी नाती

घसरणारे तोल सावरती

निखळ बंधांची आत्मानुभती

कशास हवी ठिसूळ नाती |धृ|

बोल कडवे निष्ठूर आत्मभेदी

अहंकाराची कडक खादी..!

रक्तपिपासू रावणवृत्ती

विषवल्ली काटेरी गादी...!

कशास हवी ठिसूळ नाती |धृ|

नको बुजबुज नात्यांची

गरज कुरवळणाऱ्या हातांची

जरी झाली खट्खट्

तरी ओढ लागावी सावरण्याची

कशास हवी ठिसूळ नाती |धृ|

उगाच कुरकुर दुभंगणारी

सांधून बघावी रुंद दरी..!

नाते घेतील गगन भरारी

वाहू देत आनंद लहरी...!

नसता कशास हवी ठिसूळ नाती..?


Rate this content
Log in