Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dr Anjushree Metkar

Romance

3.6  

Dr Anjushree Metkar

Romance

स्वप्नरंगी रंगले.....

स्वप्नरंगी रंगले.....

1 min
221


अलवार अलगुजाचे नादे

तो स्वप्नझुल्यावर तरंगे

एक स्वप्न विव्हल वेडे

मम नयनी ते विराजे.....


क्षितीजापाशी अवचितसे

निळसर गोंदण सजे

सोनसळी पाऊलपंखी

तो श्यामसखा विहरे|१|


मी ध्यानमग्न एकटी

गर्दरानी यमुनातटी

नेत्र आसुसले भेटी

अवचित समोर पाऊले उमटती|२|


भरजरी पितांबर कटी

त्यावर कशिद्याची वेलबुट्टी

अलगद सुवर्ण पाव्याची

अधरोष्ठा पडतसे मिठी|३|


येऊनी मम समीपसा

तो मनमोहन उभा ठाकला

निमिषमात्रे दृष्टादृष्ट होता

नयनी तो मम हरवला|४|


तयाच्या नील मृदुल करस्पर्शे

विगलित माझी गात्रे हर्षे

धुंदी नयनी मनही तरसे

गाली लज्जेचा रक्तिमा बरसे|५|


सावळ्या बाधेने मज पिडीले 

व्याकूळ मन स्फुंदून रडले

का या कातरवेळी मज छेडीले

स्पर्शसहवासे अवघे तनू शहारले|६|


सावळ्या, तव रंगी मी रंगले

निळाईचा शेला मी पांघरले

मोरपिसाची काचोळी ल्याले 

तिन्हीसांजी तुज सर्वस्व अर्पियले|७|


मनमोहना हे जगजेठी

अलगद मिठीत मज कवळशी

मी राधा मीच तव मधुरा प्रीती

तव मिलनी एकात्म्याची प्रचिती|८|


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance