Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Dr Anjushree Metkar

Romance

3  

Dr Anjushree Metkar

Romance

तृप्त मी

तृप्त मी

1 min
65


दाटले भाव वेडे

नेणिवांचे अंतरी

काजव्यांच्या झगमगाटी 

जाणीवांचे स्वप्न उरी|१|


भावबंध नात्यांचे

जरी मी गुंफले

पाय माझा मोकळा 

मी नाही गुंतले|२|


हृदयी तव तेवते

शांत मी निरांजनापरी

धग तुज न लागो 

पेटूनी स्वाहेपरी|३|


कुंठीत श्वास माझे

केतकीच्या रे बनी

चंदनासम का झिजविशी वेड्या

देह तेजस्वी तनमनी|४|


सुवर्ण चंपक देश माझा 

गंधाळते दाही दिशी

दरवळूनी श्र्वास सारे 

जाहले मी आता रिती|५|


साठवांच्या आठवांचे 

डंख तुज दंशती रे

विसरुन त्या स्मृतींना

पसरवुनी पंख तू घे भरारी|६|


मळभ दाटल्या भावनांना

आसवांनी तू झरू दे

कर आकाश मोकळे मनाचे

उमलुनी पुन्हा फुलू दे|७|


अनुरक्त अनुरागाचे 

क्षणिक ते भांबावलेपण

सरले सारेच मागे 

उत्फुल्ल प्रितीचे ते क्षण|८|


बहरले जीवनी माझ्या 

काही न आता कमी 

सहवासे तुझ्याच रे 

तृप्त मी तनमनी|९|


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance