Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ashwini Kulkarni

Drama Romance

4.1  

Ashwini Kulkarni

Drama Romance

स्वप्न

स्वप्न

1 min
11.7K


स्वप्नांशी जोडलेला तू वास्तवातही असावा..... 

 आज अचानकच सुचले, 

 लिहावे असे काही जे कधी अनुभवलेच नाही. 

एक दिवस अचानकच स्वप्नी आला, तुला बघून भान हरवलेली मी, 

थोडी सावरलेली थोडी बावरलेली मी, 

 तुझी माझी साथ आणि बऱ्याच गप्पा त्यात, 

 कधी कुणाचं न सांगितलेले ते शब्द सजवावे ओठी आज,

स्वप्न सजवल् आज आणि अचानकच आली जाग,

आठवून आठवून येते मात्र गालावर गुलाबी लाज, सांगते सख्या तुझं............. 

जगावे एक आयुष्य तुझं सोबत

त्यात दुसरे नसावे कुणी पहाटे व्हावी सुरुवात दिवसाची...

चहा तू मी आणि बाल्कनी, पारिजातकाचा सुंदर सुगन्ध, 

अलगद गालावर स्पर्श कारणारी गुलाबी पहाट वारगी,

त्यात तुझा हात हाती खूप साऱ्या गप्पा आठवून आठवून

ज्या मनात ठेवल्यात खूप कधीच्या साठवून, 

स्वप्न माझे हवा एक प्रवास खास, नको गाडी, नको विमान, 

सरकारी बस पण चालणार,

तुझ्या खांद्यावर डोके ठेऊन

अलगत हात हातात घेऊन संपूर्ण आयुष्य जावे यात. 

स्वप्न माझे असे साचे वेड्या मनाचे पुरवी लडीवाळे

शंका ना यात... शंका न यात 

तुझा प्रेमापुढे सर्व सुख खोटी वाटे, 

दुःख सारे छोटी वाटे, 

अवघे आकाशही ठेंगणे वाटे.. 

का कुणास ठाऊक तू इतका हवा हवा सा का वाटे,

का कुणास ठाऊक तू इतका हवा हवा सा का वाटे 

आली जाग मोडले स्वप्न 

आली जाग मोडले स्वप्न 

आता देणे रोज 

    वास्तवाशी झुंज... 

     वास्तवाशी झुंज.... 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Drama