Kshitija Bapat

Others


3.8  

Kshitija Bapat

Others


सरळ शब्दात

सरळ शब्दात

1 min 271 1 min 271

कटू शब्द मनाला बोचतात 

सरळ शब्द मनाला सुखावतात 

व मनाला रिझवतात


Rate this content
Log in