Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudha Naik

Others Children

3  

Vasudha Naik

Others Children

सर सर सरी पाऊस आला रे

सर सर सरी पाऊस आला रे

1 min
36


सर सर सरी पाऊस पडतोय रे

रिमझिम रिमझिम नाद करतोय रे ।।


काळे काळे ढग गगनात आले 

गडगड ढग वाजायला लागले 

वीजांचा नाच सुरू झालाय रे

सर सर सरी पाऊस पडतोय रे ।।१।।


उनाड वारा सू सू वाहतोय पानात

टपटप गारा पडतात अंगणात

टपोर्‍या शुभ्र गारा वेचूया चला रे

सर सर सरी पाऊस पडतोय रे ।।२ ।।


बिजलीचा चमचमाट देखणा दिसतो

मयूर तालात पिसारा छान फुलवतो

ढगांचा नाच आपण पाहूया चला रे 

सर सर सरी पाऊस आला रे ।।३।।


पाऊस रानाला ओलेचिंब करतो

धरणीला हिरवा शालू हो नेसवतो

सजलेली धरती पाहूया चला रे

सर सर सरी पाऊस आला रे ।।४ ।।


पत्र्यावरती टिपरीचा नाद गुंजतो

कौलावरती ताशांचा आवाज होतो

पावसाचा सुरेल नाद ऐकुया चला रे

सर सर सरी पाऊस आला रे।।५ ।।


नील आसमंत काळ्या मेघांनी भरला

पावसाने मनवाला आनंद खूप जाहला

सार्‍यांची खुशी आपण पाहुया चला रे 

सर सर सरी पाऊस आला रे ।।६।।


Rate this content
Log in