Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Pandit Warade

Others

3  

Pandit Warade

Others

सोनसळी झाले रान

सोनसळी झाले रान

1 min
239


कृपा पावसाची झाली

आल्या सरीवर सरी

चिंब वसुंधरा झाली

जणू न्हाली गं नवरी ।।१।।


रानोमाळ हिरवाई

निसर्गानं दिल दान

झाड वेली बहरली

सोनसळी झाले रान ।।२।।


सप्तरंग उधळीतो

इंद्रधनू आकाशात

जणू लावली झालर

आभाळाच्या मंडपात ।।३।।


ऊन तांबूस कोवळे

पूर्व दिशा उजळली

चराचर सृष्टी सारी

उत्साहात जागी झाली ।।४।।


मान डोलावत उभे

राही गवताची फुले

येता वाऱ्याची झुळूक

कशी हळुवार डूले ।।५।।


दिसामाजी दिस जाती

पिके तरारून येती

पशु पक्षी आनंदानं

गाणे गायला लागती ।।६।।


पिके आली सोन्यावाणी

संतोषला बळीराजा

सोनसळी झाले रान

सुखी झाली सारी प्रजा।।७।।


Rate this content
Log in