Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

anjali wadurkar

Romance

3  

anjali wadurkar

Romance

शेवटची आठवण

शेवटची आठवण

1 min
429


शेवटची आठवण रुजली थेट काळजात

प्रेम त्याने केले जिवाचा आरपार

रुजले शेवटी बोल त्याचे माझा काळजात 

प्रेमात पडले होते फुलराणी त्याची होऊन

भटकत होते मी फुलपाखरू होऊन

त्याने साथ दिली मला उडते पाखरु होउन

मग उंच भरारी घेऊन फिरत होते त्याची राणी होऊन

जगलो असतो आम्ही स्वपण आमचे रंगहुन

रंग निरनिराळे लाल रंग उधळून

त्याच्या आठवणी आता माझा

हृदयात साठवून आहे

नात्यातील मधुर वाणी

अजुन जपून आहे

शेवटची आठवण अजुन आमचे प्रेम आहे

नात्यातील भावनांच्या गुंत्यात गुंतुन आहेRate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance