Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Reena Kadam

Others

4  

Reena Kadam

Others

शब्दांची ओंजळ

शब्दांची ओंजळ

1 min
235


शब्द ते निरागस सारखे वाहत जातात

तुझ्या आठवणीत मनाशी काहीतरी कुजबुजत असतात

तेव्हा तर शब्दांची ओंजळ असायची तुझ्या हातात माझ्यासाठी

पण आज तेच हात ओंजळीविना रिकामे दिसतात


जगणारी जगतही असतील तुझ्याशिवाय

पण तुझ्याशिवाय मी जगूच शकत नाही हे बघायला तुझे डोळे भानावर नसतात

जाळून टाक मला तुझ्या त्या न बोलणाऱ्या अग्नीत

कारण त्या निखाऱ्याप्रमाणे माझ्या मनाची स्पंदन सुद्धा आता राख होऊन जातात 


आठवण तर तुला येत ही असेल माझी कधीतरी

पण प्रत्येक वेळेला कबुली द्यायला माझ्याच भावना तयार असतात

तु तर मुका झाला आहेस ना त्या शब्दांविना

म्हणुन आता शब्दांची ओंजळ बनवायला तुझ्याकडे बहाणे नसतात


Rate this content
Log in