Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Reena Kadam

Others

3  

Reena Kadam

Others

मैफिल

मैफिल

1 min
222


तुझ्या नजरेतल्या वाटेवरून 

दूर कुठेतरी निघुन गेली होती ती

प्रवास तुझ्या सहवासातला 

तरीही एकाकी मात्र पडून गेले होते मी


तिच्यात रमलेला तु 

पण तुझ्यात आता नसलेली ती

माझ्यात निस्वार्थ अडकलेला तु

पण तुझी कधीच न झालेली मी


अश्या तुझ्या असंख्य शब्दांच्या लहरीची

सरगम होती ती

पण ती नसताना तू बरखास्त करून टाकलेल्या सुरांची

एक मैफिल होऊन गेले मी


Rate this content
Log in