Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shubham Yerunkar

Others

3  

Shubham Yerunkar

Others

शाळा ज्ञानमंदिरी

शाळा ज्ञानमंदिरी

1 min
11.9K


शाळा असते एक मंदिर

शाळा असते एक ज्ञान

शाळा असते एक नाव


शाळा असते चार भिंतींतील जग

शाळेत असते आभाळ

शाळा असते जिद्द अन् चिकाटी


मज मनापासुनी आवडते ती शाळा

मग उमजते ज्ञानाची गुरुकिल्ली

मग समजते ती कष्टाची भाकर


मी प्रेम केले माझ्या शाळेवर

मी कौतुक केले माझ्या शाळेचे

मी अभिमान गाजवले माझ्या शाळेचेRate this content
Log in