Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Deepa Vankudre

Others

4.0  

Deepa Vankudre

Others

सांजवेळ

सांजवेळ

1 min
38


ओल्या सांजवेळी, पक्षी, घरट्यात परतले,

वाट पाही नेत्र ज्याची, वाजे न त्याची पावले!

घाली पिंगा वा-यावर, मेघ केशरी गगनी,

दूर प्रवासी, न येई कळ काहूरल्या मनी! 

पापणीच्या काठातून, अश्रू वर्षा बरसते,

चिंब झाल्या नदीकाठी, रव पाकोळी करते!

निशा सांगे, संध्याराणी, माझा निरोप देशील?

शूक्रतारा उगवला, चंद्रा, माघारी येशील?


Rate this content
Log in