Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

परेश पवार 'शिव'

Classics

4.7  

परेश पवार 'शिव'

Classics

सांजभूल

सांजभूल

1 min
476


खोल खोल अंतरातली चाहूल 

ओढ अनामिक लागून वळे पाऊल 

काहूरल्या या डोळ्यांत उतरते काय 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


रेखली कुणी ही आभाळावर नक्षी 

सांजेला शोधे वाट एकटा पक्षी 

ही शांत झोंबते हवा देतसे हूल 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


ती पैलावरती साद कोणती येते 

अन्‌ छातीची धडधड वाढत जाते 

अदृश्य काहीसे करते मन व्याकुळ 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


वाळूत पावले ठसे सोडती मागे 

उसवत जाते वीण विस्कटी धागे 

परतीच्या वाटेवर उरते ती धूळ 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


घरी पोहोचते बाहुली ती गात्रांची 

जणू संहिता कुणी विना पात्रांची 

संदर्भांचा तो पुन्हा मोडतो पूल 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


अंधार मनाच्या कोनेडीतून शिरतो 

मंतरलेली कोणी काया पांघरतो 

बांधावर रडते एक रानबाभूळ 

का कातरवेळी पडते सांजभूल 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics