Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


सागरासारखी एकी

सागरासारखी एकी

1 min 222 1 min 222

जीवनाच्या रंगमंची 

आली कुठून लहर

सागराच्या लाटावानी

माजवते एक कहर


सुखी क्षणाची भरती

त्यात दुःखाची आहोटी

भाव तरंग लाटांनी

करी मुक्त ती सचोटी


मनी आतूर आसक्ती

अभिनय साकारला

स्वकियाच्या घोळक्यात

पात्र रंग आकारला....!


सागरा सारखी एकी

आयुष्यात ना पाहिली

होडी आणि किनाऱ्याची

दोस्ती अंतरी राहिली...!


वाऱ्यानेही दिली दिशा 

समतोल साधण्याची

पत्यावानी माणसाची

कला थोर जगण्याची....!


संथ वाहणार पाणी

शिकवीते थांबू नये 

रंगमंच जीवनाचा

हवा सोबतीस सये....!


Rate this content
Log in