Vasudha Naik

Romance


3  

Vasudha Naik

Romance


रंग

रंग

1 min 310 1 min 310

सौंदर्य तुझे

करते घायाळ

वाणी तुझी 

खूपच मधाळ.......


नयन तुझे गं

जसे हरिणाक्षी 

रंग ओठांचा गं

मस्त गुलबक्षी......


काया तुझी सखे

खूपच मऊ

चल जरा आपण

बागेत फिरून येऊ.....


गळा तुझ्या गं

सखे मोतीहार

मंगळसूत्रात तुझ्या

सौभाग्याचे सार.....


भाळी बिंदिया 

सुरेख लाल, लाल

खळी शोभे गालावर

तुझे गुबगुबीत गाल.....


बांगडी तुझ्या हातात

किणकिण करी नाद

पैंजण रूणझुणते छान

मज घालीते गं साद.....


Rate this content
Log in

More marathi poem from Vasudha Naik

Similar marathi poem from Romance