Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prachee Patil

Others

3.8  

Prachee Patil

Others

राजे

राजे

1 min
12.9K


पुरंदरी जन्मले, 

सई बाई पोटी बाळ, 

शिवबांचा छावा, 

संभाजी लडिवाळ. 

🚩🚩🚩🚩🚩🚩


आईस मुकले पोर, 

धाराऊ करी माया, 

जिजाऊंचा लाडका, 

संभाजी राया. 

🚩🚩🚩🚩🚩🚩


अनेक भाषा अवगत त्यांस, 

बुधभूषण त्यांनी लिहिला खास, 

अफाट बुद्धी सामर्थ्यास, 

ताकदीची त्याला साथ. 

🚩🚩🚩🚩🚩🚩


भोगल्या कितीक मरण यातना, 

नाही गेले तरी शरण शत्रूला, 

मुघलही जुल्म करून हरला, 

तरी माझा राजा नाही रडला. 

🚩🚩🚩🚩🚩🚩


त्रिवार वंदन माझ्या राजाला, 

अभिमान आहे मराठी मातीला, 

शिवरायांचे नाव राखिले, 

छत्रपती संभाजी राजा. 

🚩🚩🚩🚩🚩🚩


Rate this content
Log in