Janhavi kumbharkar

Others


3  

Janhavi kumbharkar

Others


मोती

मोती

1 min 23 1 min 23

नवरत्नातील, 

सुंदर रत्न एक, 

महत्त्व त्याचे, 

विशेष अनेक


बहुतेक सगळ्यांच्या, 

करंगळीत दिसे,

चंद्राचे ते जणू, 

प्रतिबिंब भासे


शांत राहण्यास, 

जाई घातले, 

गळी शोभे 

मोती माळेतले


Rate this content
Log in