Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Janhavi kumbharkar

Others

4  

Janhavi kumbharkar

Others

लाडू

लाडू

1 min
170


कढईत घ्या साजूक तूप , 

 तूपथोडे कडवावे छान, 

रवा घेतला भाजून त्यात , 

 त्यात आहे साखरेला मान .


दूध जरा घालावे बेताने , 

बेतानेच घालावे खोबरे, 

साऱ्याचे करा छान मिश्रण , 

मिश्रात बदामाचे नखरे. 


गोल गोल छान तुम्ही वळा, 

वळताना घ्या दुधाचा हात, 

रव्याचे लाडू तयार झाले, 

झाले मंडळी केली हो मात . 


Rate this content
Log in