Savita Kale

Others


4  

Savita Kale

Others


राधाकृष्ण

राधाकृष्ण

1 min 30 1 min 30

कृष्ण सखा 

घाली बेडी

झाली राधा

प्रेम वेडी...।। १।। 


हरपले

तनमन

श्रीहरीचे

मनी ध्यान...।। २।। 


सावळे ते

रूप असे

चहुदिशा

मज दिसे...।। ३।। 


विसरले

जग सारे

क्षण तुला

वाहिले रे...।। ४।। 


राधाकृष्ण

नामजोडी

मज वाटे 

त्यात गोडी...।। ५।। 


Rate this content
Log in