Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

3  

MEENAKSHEE P NAGRALE

Inspirational

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी

1 min
11.5K


*अभंग रचना प्रकार*


*पुण्यश्लोक वीर । कुशल अहिल्या।*

*लढाया पाहिल्या । कितीतरी ।। १।।*


*कोवळ्या वयात । हाती तलवार।*

*सारा कारभार । सांभाळला ।।२।।*


*पराक्रमी सून । मल्हाररावांची ।*

*किर्ती ही शौर्याची । गाजवली ।।३।।*


*अजात हो शत्रू । केला जिर्णोद्धार।*

*बांधले मंदीर । कितीतरी ।।४।।*


*सा-या गावोगावी । घाट हो बांधले ।*

*पंच हो नेमले । अहिल्येने ।।५।।*


*सती नाही गेली । केवढा विश्वास ।*

*वाचा इतिहास । पराक्रमी ।।६।।*


*मिळेल हो उर्जा । समस्त स्त्रीयांना ।*

*हरवली ज्यांना । राघोजीना ।। ७।।*


*तिर्थक्षेत्र खास । केला हो विकास ।*

*नक्षी लय खास । मंदिरांची ।।८,।।*


*अयोध्या,नाशिक, । द्वारका,पुष्कर ।।*

*गया उदेपूर । नक्षी छान ।। ९।।*


*घाट, धर्मशाळा, । मंदीरे बांधले ।*

*जिर्णोद्धार केले । आहिल्येने ।। १०।।*


*ग्रंथसाठा मोठा । विद्वानांना मान ।*

*केला हो सन्मान । मोरोपंत ।। ११।।*


*त्याकाळात होती । राज्यात सुबत्ता ।*

*शांती समृध्दता । सुखसोयी ।। १२।।*


*धन्य ती आहिल्या । किती गावू गाथा ।*

*टेकविते माथा । मिनाक्षीचा ।। १३।।*Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational