Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mita Nanwatkar

Others

3  

Mita Nanwatkar

Others

परतीच्या वाटेवर

परतीच्या वाटेवर

1 min
11.9K


परतीच्या वाटेवर

भाव का नि:शब्द

नयनी तराळले अश्रू

वेळ झाली स्तब्ध


आजूबाजूस जाणवे

ओठमिटली शांतता

अनोळखी वाटे मज

या मनातील आर्तता


बोलक्या नजरेतच कसे

होती सारे मुक्त संवाद

निमूटपणे ऐकू येई

अनूभवांची प्रेमळ साद


स्वप्नांसम भासे मज

खेळ हा सावल्यांचा

निरभ्र आकाशी उडे

जणू थवा पाखरांचा


जड पावलांनी दिला

निरोप आज अखेरचा

प्रवास खडतर आहेच

पुन्हा नव्याने परतीचाRate this content
Log in