Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Devendra Ambekar

Others

3  

Devendra Ambekar

Others

पितृत्व

पितृत्व

1 min
50


उंबरठा ओलांडून जाता

हाक येई कानी ज्याची

मग होती अश्रू अनावर

वळून घेई गोड मिठी


तसाच काही काळ 

जात मी मागे थबकले

अन अचानक माझे

बालपण जागे झाले


तुरुतुरु चालणारी पावले

सावरत घेत मज कवेत

तेव्हा मज वाटे मी

फिरते मोकळ्या आकाशात


सर करूनी दुःखाचे डोंगर

येत असत जेव्हा घरला

थकव्याचा लवलेश नसे

पण हर्ष दिसे त्या चेहऱ्याला


लाडाचा अनावर पूर असे

जरी डोकी विचारांचा गुंता

जगण्याला अर्थ असावा

त्यांच कुटुंबात असता


पण आज समजलं दूर जाता 

हा असतो किती हळवा देव

बाह्य कठोर अंतरी प्रेमळ

असं कसं बनवतो पितृत्व...


Rate this content
Log in