Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Jadhav

Children Stories

4  

Savita Jadhav

Children Stories

फूलपाखरू

फूलपाखरू

1 min
23.7K


 फूलपाखरू मी असे स्वच्छंदी,

जगणे ही माझे असे आनंदी.


असे मी किती विविधरंगी

मोहविण्याची कला जपली मम अंगी.


फुलाफुलांवर भिरभिर माझी,

बागडताना असे मी मनमौजी.


आयुष्य आहे छोटेसे जरी,

जगणं असते उत्साही भारी.


हीच आहे गंमत खरी,

जगण्याची ही रीतच न्यारी.


Rate this content
Log in