akshata alias shubhada Tirodkar

Others


3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others


फुल

फुल

1 min 219 1 min 219

नसतात मुली आईबापासाठी ओझे

म्हणून नाही शोधत त्यासाठी नवरे 

मुलीच्या भावी सुखासाठी असते ती तडजोड 

म्हणून तर बांधला जातो सप्तपदीचा दोर 

आपल्या काळजाच्या तुकड्यांला दिले जाते परक्याच्या हातात 

नीट सांभाळ कर रे बाबा हीच असते आस

त्या मुलीला ही वाटते फुलावे फुलासारखे जसे होते आई-वडिलांच्या घरी

सुदैव असते थोडयाचे जी फुलतात तशाच तशी 

बाकी दुदैवी कोमेजून जातात आपुलकीच्या पाण्याअभावी


Rate this content
Log in