The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

SHANKAR MEDGE

Others

3  

SHANKAR MEDGE

Others

फिरी येता परतुनी

फिरी येता परतुनी

1 min
233


ओढीने घरट्याच्या

उडे पाखरू सांजेला

मन धावे तुझ्याकडे

कुशी घे ग लेकराला

ढोरं कष्ट उपसुन

जीव थकला भागला

न्हाऊ माखु घाल मज

डोळे आले हे निजेला

मागे लागुन सुखाच्या

जरी गाव मी सोडला

क्षणभर ना मला

तुझा विसर पडला

व्याकुळला जीव माझा

आई तुझ्या ग भेटीला

आठवाने तुझ्या आज

गळा माझा ग दाटला

घाम गाळुन बहुत

जरी पैका हा साठला

कागदाच्या तुकड्याने

लेक आईला मुकला

वाटे सगळे सोडुन

गाव आपला गाठावा

सेवा करताना तुझी

देह मातीत मिळावा

दिस सुखाचे दावण्या

लेक परतून आला

पुरे झाले ते राबणे

थोडा घे आता विसावा

थोडा घे आता विसावा


Rate this content
Log in