Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

SHANKAR MEDGE

Others

3  

SHANKAR MEDGE

Others

माझा पाऊस

माझा पाऊस

1 min
155


पाऊस सगळ्यांचाच असतो

सगळ्यांनी तो भोगलेलाही असतो

मलाही पाऊस माहीत आहे

मीही पाऊस कधीतरी

भोगलेला आहे

झेललेलाही आहे

माझ्यासाठी

पाऊस म्हणजे

फक्त एक आठवण

लहानपणी माझा बाप

जेव्हा मारायचा

माझ्या आईला

योगायोगाने नाही

पण

पाऊस बाहेर

पडत रहायचा

माझ्या आईचे

पाणावलेले डोळे

मला फक्त दिसायचे

तिच्या डोळ्यातील

पाऊस

तोच पाऊस

मला आठवतो

तोच पाऊस मला

माहित आहे

माझ्यासाठी

पाऊस म्हणजे

दु:ख, यातना, क्लेष

अश्रू, हंबरडा

आणि मूक विलाप

माझ्या आईचा

पाऊस म्हणजे

माझ्यासाठी नेहमीच

पाण्याचा अर्थहीन

थेंबांचा

आणि

माझ्या गेलेल्या

आईच्या आठवणींचा


Rate this content
Log in