SHANKAR MEDGE

Others


3  

SHANKAR MEDGE

Others


आई

आई

1 min 232 1 min 232

कुणीच नाही माझे ..आई

करूणेचे तळहात पोरके ..आई

आकांत श्वासांत, शांतता कुजबुज टाळे माझे ..आई

ना शून्य आसपास, काळोख मावळे माझे ..आई

असे जवळ - तसे दूर भाबडे अंतराळ माझे ..आई

कुणीच नाही माझे ..आई

करूणेचे तळहात पोरके ..आई

असेल - आहे - असणार, कुणी शब्द गाळले माझे ..आई

अपराध असा परमेशाचा, का? तेज लोपती माझे ..आई

अभेद्य चौकट अश्रुंची, चित्र पुराणे माझे ..आई

कुणीच नाही माझे ..आई

करूणेचे तळहात पोरके ..आई


Rate this content
Log in