Pallavi Udhoji

Others


1  

Pallavi Udhoji

Others


ओले दव

ओले दव

1 min 25 1 min 25

सूर्याच्या किरणांनी

जाग मला आली

त्या किरणाची किमया बघून

ओल्या दवांनाही जाणवली


Rate this content
Log in