Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

ओढ पाऊसाची

ओढ पाऊसाची

1 min
23


ओढ असते पाऊसाची कधी कधी मनाला 

जेव्हा भरलेले असत आभाळ काळ्या ढगांनी बरसायला 

पक्ष्याचा थवा निघतो घरी परतायला 

वाऱ्याचा आवाज घुमतो जेव्हा आकाशाला 

काळाकुट्ट अंधार पडू लागतो आजूबाजूला 

ओढ पाऊसाची निर्माण होते तेव्हाच मनाला  


Rate this content
Log in